Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Bereid uw werfbezoek voor met de RPSN-checklist (pdf)

 

CONTACT

Wilt u een gevel of muur schilderen of kaleien en wenst u een duidelijk advies,
specifiek aangepast aan de ondergrond en de wensen van uw klant?

De Rewah Paint System Navigator begeleidt u in een paar simpele stappen naar het beste afwerksysteem voor een gevel of muur.

Stap 1: Keuze van de plaats (buiten of binnen)

Overzicht van alle adviezen

 

Vergelijk de eigenschappen van de systemen onderling:

- systemen voor buiten (pdf)
- systemen voor binnen (pdf) 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy
 

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.