Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Wat is carbonatatie en wat doet een carbonatatieremmende verf?

Hydraulische kalkmortels, cementmortels en -pleisters, alsook beton, harden uit door de reactie met water. Dit is de hydratatie van beton en duurt theoretisch 28 dagen.
Tijdens deze hydratatiereactie wordt calciumhydroxide gevormd. Deze zorgt voor een zeer alkalisch (basisch) milieu. Dit wil zeggen dat het beton een pH of zuurtegraad heeft van meer dan 12 à 13.
Deze hoge pH beschermt het wapeningsstaal dat in dit alkalisch beton ligt. Het wapeningsstaal kan dus niet roesten.

Echter: door de reactie van CO2 uit de lucht met dit calciumhydroxide wordt calciumcarbonaat gevormd. Hierdoor daalt de pH! Indien de pH onder de grens van 8 à 9 komt, dan valt de beschermingslaag rond de wapening weg en kan het staal beginnen roesten. Dit is een non-stop proces van jaren.

We kunnen deze daling van de pH vermijden door de indringing van CO2 in het beton tegen te houden. We doen dit door het aanbrengen van een carbonatatieremmende verf.
Dit is dus een verf die transport van CO2 sterk afremt van buiten naar binnen. Echter is deze verf wel waterdampdoorlatend zodat waterdamp wel nog van binnen naar buiten kan.

We spreken hier dus over de carbonatatieremmende verven Inducryl Façade en de Unicover.

Beide verven zijn getest op de CO2-diffusieweerstand en vallen in de hoogste klasse C1 volgens NBN EN 1062-6.

Contacteer ons gerust vrijblijvend als u meer info wenst over carbonatatie en onze carbonatatieremmende verven.

De technische fiches van deze producten vindt u op onze website www.rewah.com:
- Inducryl Façade
- Unicover

 

 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.