Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Kun je kaleien op een reeds geschilderde gevel?

Een kalkgebaseerde mortel zoals de Kalei Liscio 2 hecht aan de ondergrond doordat deze in de poriën indringt. Dit is ook het geval bij kalkverven zoals de Kalkverf Calciana.
Na uitharding is de mortel dus als het ware met vele "vingers' verankerd in de poriën.

Het is dus van belang dat de ondergrond poreus en zuigend is, wat wil zeggen dat er dus voldoende poriën moeten aanwezig zijn.

Als er reeds een verf op de gevel staat dan kan de hechting van een kalei hierop niet verzekerd worden.

We raden dan ook aan om steeds alle bestaande verf te decaperen. Dit kan bijvoorbeeld met de producten Decamur (solventvrij) of Decastrip Max (snellere werking, solventgedragen).
Beide producten zijn vrij van methyleenchloride.

Contacteer ons gerust vrijblijvend als u twijfelt of de ondergrond waarop u dient te kaleien, wel geschikt is.

De technische fiches van deze producten vindt u op onze website www.rewah.com:
- Decamur
- Decastrip Max

 

 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.