Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Waarom zou je een gekaleide gevel nog afwerken met een hydrofobering?

Een deel van de charme van het authentieke kaleien is het feit dat de kleur niet egaal is.
Bij kaleien met een pure kalei zoals de Kalei Liscio 2, op basis van natuurlijke hydraulische kalk, is de afwerking gewolkt van kleur. Deze wolkvorming en de kleurnuances treden op omwille van 3 redenen:

1) Kleurnuances zijn eigen aan het systeem zelf omdat de kalei gefabriceerd is met natuurlijke kalk en er ingekleurd wordt met natuurlijke pigmenten. Dit is niet te vermijden en zorgt voor de eigenheid van elke kalei-afwerking.

2) Verontreinigingen in de ondergrond. Door zouten (met name nitraten), roet of andere vervuiling, kunnen deze verkleuringen ook door de kalei heen voor extra kleurnuances of vlekken zorgen. Contacteer ons gerust vrijblijvend als u vreest dat dit bij uw gevel het geval zou kunnen zijn.

3) De kalkgebonden kalei neemt water op als het regent. Door het zeer ademend karakter van de kalei wordt dit water snel terug afgegeven. Voor de afwerking zelf heeft dit dus geen kwalijke gevolgen. Echter wordt de kalei door deze wateropname veel donkerder. Bij uitdroging krijgt deze terug de oorspronkelijke kleur, maar gezien de uitdroging nooit gelijkmatig gebeurt, geeft dit tijdens dit proces een patroon van donkere en bleke "vlekken".

Om te vermijden dat de kalei water opneemt bij regen, kan deze nadien behandeld worden met een hydrofuge of hydrofoberingsmiddel. Dit is een kleurloos product dat in de ondergrond indringt en de poriën waterafstotend maakt. Hierdoor wordt geen water meer opgenomen en vermijdt men dus vlekvorming door de cycli van benatten en drogen.

De producten die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn Redisil S (solventgedragen) of de Aquasil RS 8 (watergedragen).

Bijkomende voordelen van het hydrofoberen van een kalei of een gevel in het algemeen zijn:

- de gevel blijft droog waardoor deze een hogere thermische isolatiewaarde heeft
- de gevel blijft langer schoon
- groenaanslag blijft uit of wordt tenminste veel langer uitgesteld.
- indien er na verloop van tijd toch enige vervuiling of groenaanslag zou optreden, dan kan dit veel makkelijker gereinigd worden

Contacteer ons gerust vrijblijvend als u meer info wenst over onze hydrofoberingsproducten.

De technische fiches van deze producten vindt u op onze website www.rewah.com:
- Redisil S
- Aquasil RS 8

 

 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.