Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Rewah beschermt Monumenten

De meeste producten van Rewah zijn ontstaan met het doel om monumenten op een duurzame doch authentieke manier te reinigen, herstellen en ook te beschermen voor de toekomst.

Een deel van het uitgebreide productengamma dat hiervoor ontwikkeld is stellen wij hieronder graag aan u voor.

- Reinigen van monumenten
- Verstevigen van verpoederende natuurstenen
- Herstellen van natuursteen
- Kalkproducten
- Afwerking met verf
- Hydrofoberen

Rewah beschermt monumenten

Reinigen van monumenten

Het hoofddoel dat wij vooropstellen bij het reinigen van monumenten, is een minimale impact op de authentieke structuur van de ondergrond. We wensen de oppervlaktetoestand van de (natuur)steen zoveel mogelijk te behouden, en dit toch met een maximaal reinigingsresultaat. Hiervoor zijn 2 producten specifiek ontwikkeld waarvan we reeds honderden referenties kunnen voorleggen.

- Monuclean BF4 NA

- Façonet 20

 

Verstevigen van verpoederende natuurstenen

Onder invloed van o.a. zure regen verliest natuursteen zijn bindmiddel waarbij de natuursteen gaat verpoederen. De steenverstevigers van Rewah dringen diep in de steen waarbij ze alle loszittende deeltjes terug aan elkaar binden zodat opnieuw een sterke natuursteen bekomen wordt met de oorspronkelijke eigenschappen en uitzicht.

- Artisil SVS 75

- Artisil SVS 100

 

Herstellen van natuursteen

Monulit is een natuursteenherstelmortel die de eigenschappen van de oorspronkelijke natuursteen zo goed mogelijk benadert. Monulit is samengesteld met natuurlijke pigmenten waarbij de kleur kan geformuleerd worden aan de hand van de oorspronkelijke kleur van de natuursteen. Ook de korrelgrootte en de afwerkingstechnieken worden hierop afgestemd.

 

Kalkproducten

Veel herstellings- en afwerkingsproducten zijn kalkgebaseerd. Rewah biedt hiervoor verschillende mogelijkheden aan.

Natuurlijke hydraulische kalk: Socli Chaux NHL 3,5 wit - Socli Chaux NHL 3,5 Grijs, Socli Renochaux NHL 2 Wit en Socli Chaux Rabot NHL 5. Ook de Kalei Liscio 2 wordt gemaakt op basis van deze pure natuurlijke hydraulische kalk. Voor binnen wordt de Monolys gebruikt als kant-en-klare kalkpleister.

Luchtkalk op basis van gedispergeerd kalkhydraat: Kalkverf Calciana: luchthardende kalkverf voor binnen.

 

Afwerking met verf

De Tensiocoat biedt de perfecte resultaten voor monumenten als u een zeer ademende verf wenst. De vele referenties bewijzen de meerwaarde die deze verf kan bieden. We hebben hier dan ook een apart dossiertje aan gewijd dat u hier kan lezen: Tensiocoat : de monumentenverf.

 

Hydrofoberen

Een hydrofobering beschermt gevels tegen waterindringing, verdere vervuiling, mosvorming, enz.
Specifiek voor monumenten stellen wij de Oleofuge Façade voor en wel om volgende redenen:
- product is watergedragen, dus geen geurhinder of milieubelasting
- bezit een WTCB-rapport waaruit de hoge efficiëntie blijkt op baksteen en ook op natuursteen
- in tegenstelling tot andere hydrofuges wordt het drogingsgedrag van de ondergrond niet beïnvloed
- is waterwerend (hydrofoob), maar ook vetwerend (oleofoob)

Vraag gerust vrijblijvend het WTCB-rapport aan zodat u zelf de vele positieve eigenschappen van dit product kan nalezen.

Dient u een monument te restaureren, te schilderen, te behandelen? Maak dan zeker gebruik van de diensten van onze gespecialiseerde productconsulent die u met raad en daad kan bijstaan. Contacteer ons hiervoor vrijblijvend.

 

 

 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.