Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Welke systemen kunnen gebruikt worden als afwerking op nageïsoleerde spouwmuren?

Bij de na-isolatie van spouwmuren dienen de richtlijnen gevolgd te worden van de STS 71-1: "Na-isolatie van spouwmuren door in situ vullen van een luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm".

Wat betreft het afwerken van dergelijke nageïsoleerde muren dient men er voor te zorgen dat het ademend vermogen van het buitenspouwblad zoveel mogelijk behouden blijft.

De hydrofuges van Rewah beïnvloeden het drogingsgedrag nauwelijks en kunnen als bescherming gebruikt worden bij spouwmuren met na-isolatie. Vooral de Oleofuge Façade bewijst in zijn WTCB-rapport dat het drogingsgedrag praktisch niet wijzigt na het aanbrengen.

Anders is het bij verven of pleisters, waarbij de eis in de STS 71-1 als volgt verwoord wordt:

"Indien de gevel geschilderd of bepleisterd wordt moeten de verf- of pleistersystemen waterdampdoorlatend zijn in overeenstemming met de classificatie volgens NBN EN 1062-1 (µd < 0,05m)."

Er zijn meerdere mogelijkheden binnen het Rewah-gamma die aan deze eis voldoen en dus perfect kunnen gebruikt worden op nageïsoleerde spouwmuren:

- Kalei Liscio 2: pure kalkkalei met authentieke uitstraling. De µd- of sd-waarde is 0,007 en valt dus ruim onder de bovengrens van 0,05.
Om te vermijden dat de kalei water opneemt kan deze ook nabehandeld worden met één van onze hydrofuges zoals de Redisil S of Aquasil RS8.

- Tensiocoat of Tensiocoat Quartz: ademende, parelende silaan-hybrideverf (eventueel met kwartsstructuur). De µd- of sd-waarde bedraagt 0,034 en valt dus ook binnen de eisen van de STS 71-1.

We verwijzen u graag naar de volledige beschrijving van de systemen die kunnen gebruikt worden:

- Rewah Paint Systeem: Kalei Liscio 2
- Rewah Paint Systeem: Tensiocoat
- Rewah Paint Systeem: Tensiocoat Quartz

 

Contacteer ons indien u meer wil weten over de mogelijkheden op nageïsoleerde spouwmuren.

 

 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.