Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 

Wat moet ik doen als er zouten in de muur zitten?

Indien er uitbloeiingen zichtbaar zijn, is het eerst en vooral van belang om te bepalen of deze wel degelijk veroorzaakt zijn door zouten. Uitbloeiingen kunnen namelijk ook van een andere aard zijn.

Soorten uitbloeiingen

- Uitspoeling van kalk: bij overmatige waterbelasting spoelt vrije kalk uit en carbonateert op het oppervlak. Dit calciumcarbonaat zorgt voor witte uitbloeiingen. Deze kunnen verwijderd worden met de Cementremove.

- Zoutuitslag: reeds in de muur aanwezige zouten, of zouten meegevoerd door opstijgend vocht, zullen bij uitdroging kristalliseren en zorgen voor witte uitbloeiingen. We bespreken verder welk soort zouten hiervoor verantwoordelijk zijn.

- Vergrauwing: dit is de uitbloei van gips die zorgt voor een dunne grijswitte waas op natte en door de zon beschenen oppervlakken. Deze is enkel mechanisch te verwijderen. Indien er zeker sprake is van vergrauwing dan hoeft deze niet noodzakelijk verwijderd te worden alvorens te schilderen.


Soorten zouten

Indien er geconstateerd wordt dat er zouten in de muur zitten, is het niet onbelangrijk om te weten welk soort zouten dit zijn. We delen de zouten in in 2 hoofdcategorieën:
- kristalliserende zouten (zorgen voor uitbloeiingen). Hieronder vallen vooral de SULFATEN en sommige chloriden (bvb natriumchloride)
- hygroscopische zouten (houden vocht uit de omgeving vast). Hieronder vallen de NITRATEN en sommige chloriden (bvb calciumchloride)

Het bepalen van het soort zouten kan door gebruik te maken van de Mercoquant-teststrips.

Behandeling van zouten

In het kader van de zoutproblematiek kunnen we een aantal producten voorstellen:
- Saltremove: dit product zal kristalliserende zouten (dus vooral sulfaten) omzetten van oplosbaar naar onoplosbaar. Dit product zorgt er dus voor dat de zouten kristalliseren waarna ze droog kunnen afgeborsteld worden. We merken op dat elk vochtprobleem eerst moet aangepakt worden omdat anders zouten vanuit de ondergrond alsnog naar het oppervlak kunnen migreren en uitbloeien.

- Saltprim-2K: deze epoxyprimer kan plaatselijk op de steenachtige ondergrond aangebracht worden om te zorgen dat vochtvlekken door nitraten niet zichtbaar worden doorheen de verf.

Vochtproblematiek

Zouten en uitbloeiingen komen onvermijdelijk voor in situaties waar vochtproblemen aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan capillair opstijgend vocht waarbij zouten meegetransporteerd worden, zich in de gipspleister verspreiden en voor de nodige schade zorgen. Ook hier dienen de nodige interventies gedaan te worden en kunnen wij u helpen om, na het stellen van de correcte diagnose, de juiste producten aan te bieden.

U kan onze technisch adviseurs steeds contacteren indien u meer informatie wenst over zoutproblematiek en onze remediërende producten.

 

 
Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint Rewah Paint
 
Sitemap Privacy

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.
Rewah nv is producent, fabrikant van minerale verven, kalkverven, silaan hybrideverven en acrylaatverven voor het schilderen van gevels, schilderen van muren en beton, zoals bijvoorbeeld Kalei Liscio 2, Tensiocoat, Tensiocoat Quartz, Inducryl Façade, Inducryl Façade Forcefib+, Kalkverf Calciana, alsook de bijhorende reinigingsproducten, fixateurs en primers, waaronder Rewanet en Tensiocoat Fix.