Rewah Paint System Navigator

Rewah Paint System Navigator

 
REWAH PAINT SYSTEEM: KALEI LISCIO 2
pure kalkkalei met authentieke uitstraling
 

 

KIK rapport

 

2 lagen Kalei Liscio 2
(Cemgrip S bij aanmaakwater, afh. van de kleur)
Inkleurbaar met de Kalei Liscio-pigmenten
 
Scheur- en barstopvulling
Dampopen
Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (KIK-rapport)
Uitzicht: met wolkeffect of kleurnuances
Structuur: kalei
 
Verdere info
Uitgewerkt advies (pdf)
technische fiches
kleuren
referenties
contact

Rewah beschermt monumenten

Kun je dit systeem plaatsen op een geschilderde ondergrond?

Kom het hier te weten.

 

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een  bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren.